אני רוצה לפתוח עסק! מה עושים? המדריך המלא לפתיחת עסק.

שלב 1: קביעת הישות.
ראשית עלינו לקבוע את הישות שבה נרצה לפתוח את העסק שלנו.שתי האפשרויות העיקריות העומדים לרשותנו זה עסק עצמאי או חברה. מה עלי לבחור? עיי' במדריך עצמאי או חברה.באם בחנו בחברה ראשית עלנו להקים את החברה ברשם החברות. לפרטים. גם אם בחרנו בעצמאי עדיין עלינו להחליט האם אני מעוניינים בעוסק מורשה או פטור עיינו במדריך פטור או מורשה בכדי להחליט.

שלב 2 : הקמת העסק במע"מ.
עצמאי/ שותפות:
לצורך רישום העסק במע"מ עלנו לגשת באופן אישי למשרד המע"מ שישוב מגורכם נמצא בתחום שיפוטו, עם ת.ז. (בשותפות רשומה – אישר על הרישום) , חוזה שכירות או בעלות על מקום העסק (אם שונה מהרושם בת.ז.) שיק מבוטל (או אישור על פתיחת חשבון).
שם עליכם למלא טופס 821 (או 821א לשותפות) ולהגיש לפקיד המע"מ.
הפקיד יפתח לכם תיק במקום וינפיק לכם תעודת עוסק זמנית, התעודה הקבועה תשלח אליכם בדואר.
דגשים:
• באם חשבון בנק הוא משותף יש צורך בתצהיר מאומת ע"י רו"ח / עו"ד מאת השותף על הסכמתו לשימוש מע"מ בח-ן המשותף.
• בחלק מהעיסוקים נדרש ע"H פקיד המע"N מסמך המעיד על תחילת התעסקות בפועל. כגון רשיון עיסוק (תעודת רופא, עו"ד וכדו') או חוזה עבודה וכדו'.
• בשותפות יש לקבוע את נציג השותפים ולרושמו במקום המתאים בטופס.
תאגיד:
ע"מ לרשות את התאגיד במע"מ יש להצטייד במסמכים הבאים:
אישור על רישום החברה ברשם החברות, תקנון ופרוטקול מינוי חברים מאומת ע"י רשם החברות. חוז שכירות או רכישה של מקום העיסוק,

שלב 3 : פתיחת תיק במס הכנסה.
לאחר פתיחת התיק במע"מ יש למלא טופס 5329 לעצמאי, או 4436 לתאגיד, ולהגישו בצרוף צילום ת.ז./תעודת התאגדות לפקיד השומה שישוב העסק נמצא בתחום שיפוטו.

שלב 4 : פתיחת תיק נכויים.
תיק הניכויים יוקם אוטומטית ע"י רשות המסים אם ציינתם העסקת עובדים בטפסי פתיחת התיק.

שלב 5 : הגדרת העוסק בביטוח לאומי.
לעצמאי: יש למלא טופס 6101 ולשלוח לבט"ל בפקס או בדואר.

שלב 6 : ניהול החשבונות השותף.
יש להקפיד לנהל את חשבונות העסק בצורה נכונה וחוקית חובת הפקת המסמכים של העוסק משתנה מעיסוק לעיסוק וע"כ מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בנושא זה.

כלקוחות א.ד.ר. חשבונאות תהנו משירות כולל של פתיחת תיקים ברשויות
המס ללא עלות.
כמו"כ משרדנו ידריך אותכם בזכויותיכם וחובותכם השונוים מול רשויות המס.