עוסק קטן / פטור

עוסק פטור או עוסק מורשה?
ראשית עליכם לבדוק האם יש באפשרותכם להרשם כעוסק פטור. לשם כך בדקו שהעיסוק בו אתם מעוניינים לעסוק אינו אחד העיסוקים הבאים:
כמו"כ עליכם לודא שגובה המחזור להערתכם אינו עולה על ₪ בשנה.

מהו עוסק פטור?
עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתלום מע"מ ע"כ אין עוסק פטור נדרש לגבות מלקוחותיו מע"מ. משכך העלות הסופית של השרות היא נמוכה מהעלות של עוסק מורשה. אך באותה מידה עוסק פטור נדרש לשלם על קניותיו מע"מ ככל אדם פרטי ומשכך אינו רשאי להזדכות של מע"מ התשומות שקנה.
עוסק פטור זוהי הגדרה לצורך מע"מ בלבד.
עוסק פטור חייב בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי ככל עוסק אחר.
בנוסף עוסק פטור חייב רישום בכל רשויות המס וחייב בכל הדיווחים פרט לדווחים החדשיים למע"מ (רק דיווח שנתי).

עוסק פטור אינו ראשי להפיק חשבונית מס, ע"כ יוציא העוסק ללקוחתיו דרישת תשלום (חשבון עסקה, חשבון) ורק עם קבלת התשלום יש להפיק לנותן התשלום קבלה בה מופיע סכום וצורת התשלום.

 

יתרונות של עוסק פטור:

א. עוסק פטור אינו מחוייב בדווחים שוטפים של מע"מ בניגוד לעוסק מורשה הנדרש לדווח בכל חדש או חדשיים.
ב. עוסק פטור אינו נדרש לשלם מע"מ על עסקאותיו.
יש לשים לב, במידה והלקוחות שלכם הם לקוחות עסקיים, ומרבית ההוצאות שלכם הם הוצאות שעוללים מע"מ יתכן ובעוסק מורשה יגדלו הרווחים לעומת עוסק מורשה.

לעומת זאת:
א. לעוסק מורשה יש תדמית חיובית יותר.
ב. לעוסק פטור יש מיגבלת רף פסיכולוגית שבה הוא מפחד לעבור את תקרת המחזור של עוסק פטור.

 

אני עוסק פטור ועברתי את תקרת המחזור.
עוסק פטור שהגיע לתקרת המע"מ עליו לסור מיד לתחנת מע"מ שבה מתנהל תיקו ולשנות את סיווג תיקו מפטור למורשה. עליו לשלם את תשלום המע"מ על סך עסקאותיו שמעל תקרת הפטור, באפשרות העוסק לנכות תשלום תשומות מחשבניות שהתאריך שלהם הם המתקופה בה עבר מחזור העיסקאות את הפטור. מומלץ מאוד לשנות את סיווג התיק מוקדם ככל האפשר ולפני שהמחזור עובר את תקרת הפטור, כיון שרק כך ניתן להפיק חשבוניות מס ולדרוש מהלקוחות את תוספת המע"מ בעיקר מלקוחות עסקיים.

לסיכום:
1. המידה והלקוחות שלכם הם בעיקר לקוחות עסקיים ועיקר ההוצאות הם הוצאות הכוללות מע"מ מומלץ לכם להיות עוסקים מורשים.
2. באם להערכתם לא תתמידו במזור עסקאות נמוך מתקרת המחזור, ובכוונתכם להשקיע סכום נכבד בהקמת העסק (סכום שכלול בו מע"מ) מומלץ לכם לשקול להיות עוסקים מורשים.
3. במידה ועיקר הלקוחות שלכם הם פרטיים או שאין לכם הוצאות הכלולת מע"מ, מומלץ לכם לפתוח עוסק פטור במידה ואתם עומדים בדרישות החוק . אך שיקולי התדמית והמחסום הפסיכולוגי חשבים לכם באפשרותכם לפתוח עוסק מורשה.